+48 601 827 155 biuro@aceroframe.pl
Wystarczy tylko pomysł, zadzwoń i my zrobimy resztę.

Projektowanie krok po kroku…

Zmieniamy projekty w nowoczesne budynki – kreatywnie, z wyobraźnią, profesjonalnie, skutecznie – w oparciu o formułę „zaprojektuj i zbuduj”, sprawdzone know-how, zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz doświadczenie naszego zespołu inżynierów i architektów.

Właśnie tak zmieniamy projekty, w nowoczesne stalowe hale przemysłowe, magazynowe i logistyczne, hale produkcyjne, sortownie, mroźnie oraz chłodnie –  lub budynki mieszkalne.

Przejdźmy ten proces razem

1

Inwestor Zastępczy

 

Przejmując wszystkie obowiązki od Inwestora skutecznie przekonujemy, że realizacja wielkich projektów może być prosta.

Weryfikacja potrzeb: Spotkanie + brief

Wspieramy naszych Inwestorów od chwili zaistnienia potrzeby budowy nowego lub rozbudowy istniejącego obiektu. Kompleksowo podchodzimy do analizy wybranej lokalizacji, weryfikując ją pod względem formalnym, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe.

Podczas indywidualnego spotkania nasz zespół projektowy poznaje priorytety, preferencje oraz cele biznesowe Inwestora.

Szczegółowe informacje pozyskujemy w oparciu o profesjonalny brief, który wyznacza kierunek pracy projektowej.

2

Koncepcja

 

Opracowanie profesjonalnej koncepcji inwestycji stanowi podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. Na bieżąco konsultujemy z Inwestorem układ funkcjonalny, dbając o optymalizację rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym.

Na bazie informacji nasz zespół, wykorzystując zaawansowane narzędzia IT, tworzy projekt koncepcyjny oraz profesjonalną wizualizację obiektu 3D.

Następnie przygotowujemy wstępną ofertę, dzięki czemu Inwestor już na tym etapie współpracy otrzymuje kompletny projekt koncepcyjny wraz ze szczegółową ofertą.

3

Analiza technologii

 

Nasi doświadczeni inżynierowie pozostają do pełnej dyspozycji Inwestora od momentu tworzenia założeń technologii do finalnego projektu. Pomagamy w doborze systemów innowacyjnych mając na uwadze efektywność i komfort użytkowania obiektu.

4

Innowacyjna idea. Wizualizacja. Oferta

 

Profilowanie założeń. Optymalizacja oferty. Na tym etapie:

 • Uwzględniamy wszelkie poprawki i sugestie Inwestora, które uzupełniamy o autorskie propozycje i optymalne rozwiązania;
 • Przedstawiamy wizualizację obiektów zawierającą najważniejsze elementy projektu.
 • Dostarczamy ocenę ekspercką projektów klienta w celu znaczącego obniżenia kosztów projektowanych obiektów, dzięki zastosowaniu udoskonalonych schematów konstrukcyjnych i obliczeniowych.
 • Myśl koncepcyjna – projektowanie lekkich stalowych cienkościennych konstrukcji (LKS) i kombinowanych szkieletów.
 • Zintegrowane podejście i doświadczenie w projektowaniu różnego rodzaju szkieletów zapewniają wykorzystanie właściwych rozwiązań technicznych, co pociąga za sobą optymalizację ciężaru konstrukcji stalowych i uzyskanie bardziej wygodnej wartości projektu.
 • Spełniamy wszystkie indywidualne oczekiwania Inwestora w ramach konkretnego budżetu. 

5

Opracowanie projektu

 

Nad opracowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę czuwa zespół projektantów i konstruktorów. W imieniu Inwestora występujemy do gestorów mediów, wykonujemy kompletną pełno-branżową dokumentację budowlaną wraz z modelami 3D i wizualizacjami. Uzyskujemy wszelkie niezbędne pozwolenia, przeprowadzając w imieniu Inwestora całą procedurę formalno-prawną.

Realizację projektu rozpoczynamy po podpisaniu umowy, która uwzględnia szczegółową specyfikację wszystkich prac zabezpieczając tym samym interesy Inwestora. Realizacja formalności. Projektowanie do uzyskania pozwolenia na budowę .

Na tym etapie:

 • wykonujemy wszystkie pełno branżowe projekty budowlane;
 • realizujemy formalności urzędowe;
 • ustalamy wszelkie warunki techniczne;
 • wykonujemy projekty technologiczne;
 • przygotowujemy dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

6

Realizacja prac budowlanych

 

Za sprawną, zgodną z harmonogramem realizację inwestycji odpowiada zespół kierowników i inżynierów budowy. Dbając o zadowolenie naszych Klientów pozostajemy otwarci na wprowadzanie zmian projektowych również na etapie prac budowlanych. Koordynujemy prace ekip budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Monitorujemy postępy realizując wszystkie nasze inwestycje w ustalonych z Inwestorem ramach czasowych.

7

Uruchomienie obiektu

 

Kompleksowa realizacja inwestycji obejmuje również rozruch, testy instalacji i urządzeń, w tym technologii. Następnie uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie dla obiektu i pozostajemy do dyspozycji Inwestorów na całym etapie jego eksploatacji, oferując szybki i sprawny serwis gwarancyjny.

Zaprojektuj swój dom

Wystarczy tylko pomysł, zadzwoń, a my zrobimy resztę. Możesz odliczać dni – nowy budynek zbudowany według Twoich wymagań powstanie w ciągu 3 miesięcy. Zakres konstrukcji, instalacji i wyposażenia będzie zgodny z parametrami konkretnego projektu i Twoich oczekiwań.

Chcesz wybudować dom, lecz wiele możliwości w zakresie technologii budowania utrudnia podjęcie decyzji? Jeśli zależy Ci na tym, by nieruchomość była nowoczesna i tania w utrzymaniu, postaw na zaawansowane technologie.

Zaprojektuj swój dom

TRWA ŁADOWANIE WITRYNY ACERO FRAME